Öljylämmitys loppuu?

Tiedotusvälineissä on laajasti väitetty öljylämmityksen loppuvan 2035 mennessä tai jopa aikaisemmin. On tärkeä huomata, että öljylämmitys sanana pitää sisällään polttonesteet, joita ovat sekä fossiilinen- että biolämmitysöljy. Poliittisten toimijoiden tarkoitus ei liene ajaa alas jo kasvussa olevaa biolämmitysöljyjen käyttöä ja sen tuomia työpaikkoja.

On tärkeää, että asioista puhutaan niiden oikeilla nimillä eikä sotketa asioita ja anneta väärää kuvaa kuluttajille. Ympäristö asiat ovat erittäin tärkeitä, mutta niiden eteen tehtävän työn tulee olla kestävää ja kansalaisten kannalta tasa-arvoista. Tavoitteet tulee asettaa niin, että kaikilla on mahdollisuus sitoutua niihin asuinpaikasta riippumatta.

Fossiilisesta öljystä tullaa luopumaan, mutta on selvää, että nykyisin fossiilisen ja bioöljyn hintaero ei ainakaan nopeuta siirtymistä pois fossiilisesta öljystä. Öljylämmitys on monessa kohteessa ainoa mielekäs ja kustannustehokas sekä varmatoiminen lämmitysmuoto. Haja-asutusalueilla sähkökatkon aikana öljylämmitys saadaan toimimaan pienellä aggregaatilla toisin kuin esimerkiksi lämpöpumput.

Kaasukondenssikattila huoltovapaa?

Usein kuulee “asiantuntijoiden” suusta, että jokin lämmityslaite, maalämpöpumppu, öljykondenssikattila tai kaasukondenssikattila olisi huoltovapaa. Ikiliikkujaa ei ole vieläkään keksitty ja laitevalmistajat ovat määrittäneet asennus- ja käyttöohjeisiinsa huoltotoimenpiteistä joko vuositason tai käyttötuntiajan.

Huolto ei tarkoita kaikkien osien vaihtoa, vaan laitteiston toiminnan tarkastuksen ja siihen liittyen joidenkin kulutusosien vaihdon, kuten ajoneuvojen huollossakin tehdään.

Ohjeissa mainittujen huoltojen laiminlyönti johtaa yleensä valmistajan takuuvastuun päättymiseen. Myös asennuksen ohjeidenvastainen toteutus voi olla takuun epäämisen syynä. Asennusohjeissa on selvät määritelmät mitä on tehtävä vanhoissa kohteissa ja mitä uudiskohteissa.

Hyvin ja oikein tehty asennustyö ja ammattitaitoinen huolto takaa toimivan järjestelmän ja mahdollistaa laitteistolle pitkän elinkaaren.

Kaasukondenssikattiloiden suositeltu huoltotiheys on normaalisti 1-2 vuotta, mutta se voi olla myös pidempi, jos kohteen vaatimukset kattilan toiminnalle ovat suotuisat. Ensimmäinen huolto tulee tehdä vuoden kuluttua laitteiston asennuksesta.

Kaasukäyttöiset säteilylämmittimet

EST Systems Oy huoltaa mm. Schwank, GoGas ja Solaronics merkkisiä kaasukäyttöisiä säteilylämmittimiä . Yli 15 vuotta vanhojen säteilylämmittimien osalta varaosien saanti voi olla vaikeaa ja pääsääntöisesti yli 20 vuotta vanhat järjestelmät kannattaa viimeistään uusia.

2018 alussa myös säteilylämmittimien energiatehokkuudelle tuli uudet rajat ja monet laitevalmistajat kavensivat laitevalikoimaansa. Schwank GmbH maailman johtavana kaasusäteilijöiden valmistajana ja kehittäjänä on varma valinta, kun tarvitsette direktiivit täyttävää korkean hyötysuhteen laitteistoa.

Koronavirustartuntojen riskin pienentäminen infrapunalämmittimillä varustetuissa teollisuuskiinteistöissä

Työnantajia ja -tekijöitä vaivaa pelko: Mikä on tartuntariski työpaikalla? Voisiko työntekijän sairastuminen johtaa jopa yritykseni pakkosulkemiseen? Vaikka turvavälit, säännöllinen pintojen desinfiointi  sekä osa-aika- ja etätyö ovat hyviä keinoja työntekijöiden tartuntariskin pienentämiseen, on muita hygieniaohjeita ollut voimassa toimistoilla ja tuotantolaitoksissa pandemian alusta lähtien. Nyt täytyy jopa kiinteistölaitteita, kuten lämmitysjärjestelmiä, tarkastella kriittisesti.

SARS-CoV-2-virukset kulkeutuvat ilmavirran mukana

Tiedämme että Covid-19-tartunnat tapahtuvat pääasiassa pisaratartuntana ja aerosolien eli puhumisen, yskimisen ja niistämisen synnyttämien mikropisaroiden välityksellä. Kun olemme kontaktissa muihin ihmisiin, yritämme välttää tätä niin paljon kuin mahdollista kasvosuojainten avulla. Se mikä toimii ulkona, voi kuitenkin olla riski suljetuissa huoneissa.

Arvostetun Berliinin teknisen yliopiston lämmitystä ja ilmanvaihtoa tutkivan Hermann Rietschel -instituutin tutkimuksessa on saatu mielenkiintoisia tuloksia etäisyydestä, jonne SARS-CoV-2-virukset leviävät ilman mukana, sekä leviämisajasta. 20 minuutin kuluttua yli 50 prosenttia keskikokoisista hiukkasista (3–10 μm) leijaili edelleen ilmassa. ”Suuremmat hiukkaset putoavat maahan nopeammin. Pienemmät hiukkaset kulkeutuvat ilmavirran mukana ja voivat pysyä ilmassa kohtuullisen pitkän aikaa”, sanoo professori Martin Kriegel, Hermann Rietschel -instituutin johtaja rakennusten energiajärjestelmien laitokselta. ”Toinen tutkimus osoittaa, että suuremmatkin pisarat (>60 μm) voivat tietyissä olosuhteissa levitä huoneessa laajalle. Näin tapahtuu esimerkiksi silloin, jos ihminen synnyttää hiukkasia, jotka nousevat, leviävät vaakasuunnassa ja alkavat vasta sitten laskeutua. Mahdolliset vaakasuuntaiset ilmavirtaukset tehostavat entisestään leviämisvaikutusta,” kertoo Kriegel. (Lähde: Technische Universität Berlin)

Lämmittääkö terveellisempi lämmitin ilman ilmanliikettä?

Ilmavirtaukseen perustumattomat lämmitysjärjestelmät, kuten säteilylämmitysjärjestelmät, voivat tutkimusten mukaan vähentää tartuntariskiä merkittävästi. Maa- ja nestekaasusäteilijöiden markkinajohtaja Schwank GmbH tunnistaa suuntauksen: ”Monet mahdolliset asiakkaamme keskittyvät nyt lämmitysjärjestelmän arvioinnissaan siihen, alentaako se koronaviruksen leviämisriskiä. Etenkin infrapuna- ja putkisäteilijäjärjestelmämme, jotka eivät liikuta ilmaa, ovat olleet kasvavan mielenkiinnon kohteena”.

Infrapuna- ja putkisäteilijät siirtävät lämpöä sähkömagneettisten eli nk. infrapuna-aaltojen välityksellä. Infrapunasäteet muuttuvat lämmöksi osuessaan johonkin, samalla periaatteella kuin auringon säteily. Näin ollen infrapunalämmittimet eivät tarvitse välittäjäainetta lämpöenergian siirtämiseen. Ilma ei liiku lämmön siirtyessä lämmitysjärjestelmästä työntekijän työskentelyalueelle, toisin kuin perinteisissä lämmitysjärjestelmissä, mikä tekee säteilylämmityksestä hyvin kustannustehokasta. Lämpösäteilijöillä siis vältetään ei-toivotut ilmavirtaukset, pölyn liikkeet ja lämpökerrokset rakennusten sisätiloissa.

EST Systems Oy toimii Remeha maahantuojana

EST Systems Oy ja Remeha ovat keväällä 2017 aloittaneet yhteistyön Remeha kaasukondenssi- ja atmosfäärikattiloiden varaosien maahantuonnin osalta. Samat varaosat sopivat mm. DeDietrich ja Oertli kattiloihin.

Remeha on yksi kolmesta BRD Thermea Groupin yrityksestä, joka konsernina on yksi Euroopan suurimmista lämmityslaite valmistajista.

Pääpainona on tarjota kattavat kaasukondenssi- ja atmosfäärikattiloiden huoltopalvelut. Varaosa- ja huoltopalvelut, yhdessä alueellisten kaasuasennusoikeudet omaavien, osaavien huoltoliikkeiden kanssa, takaavat asiakkaille toimintavarmat järjestelmät.

Toukokuun alusta 2019 saat myös Remeha kaasukondenssikattilat meiltä, kysy tarjousta!

Lämmityslaitteiden tarkastuksen ja huollon etsikkoaika on nyt

Kiinteistöjen niin pienten kuin suurtenkin lämmityslaitteet alkavat heräillä kesälomiltaan ulkolämpötilan laskiessa ilmastomuutoksesta riippumatta.

Jotta joka vuotinen “talvi yllätti autoilijat” – ei koskisi kiinteistöjen lämmitystä, on hyvä käydä lämmönjakohuoneessa ja katsoa milloin laitteita on viimeksi huollettu.

Öljylämmittäjien kannattaa katsoa öljynmäärä säiliössä, kaukolämpöasiakkaiden tarkastaa onko kesäventtiili vielä kiinni, kaasulämmittäjien tarkastaa kattilan asetukset, ettei loma tai kesäohjelma ole päällä.

Uusissakin kohteissa on hyvä muistaa, että huoltovapaata järjestelmää ei ole keksitty – ikilikkuja kun on vielä suunnittelupöydällä!

Jos epäilet järjestelmän toimintaa tai huomaat, että huolto on unohtunut, ota yhteyttä.

Huollata nestekaasulaitteesi

Kesä tulee ja nestekaasulaitteet tarvitsevat huomiotasi.

Nestekaasulaitteet tulee tarkastaa säännöllisesti niiden toiminnan turvallisuuden takaamiseksi.

Käytössä on yhä vanhoja nestekaasulaitteita, jotka eivät täytä nykyisiä turvallisuus vaatimuksia. Käytössä on yhä esimerkiksi liesiä, joissa ei ole liekinvarmistinta.

Lisää Tukes ohjeesta Käytä nestekaasu oikein

 

Vanhojen Schwank kaasusäteilijöiden varaosien saatavuus

Mallisarjojen 2000 ja 2100 säteilijöiden valmistus on loppunut 1992 ja nyt muutamien tärkeiden varaosien saatavuus on loppunut, kuten FZ10 ohjaus-/turvayksikköä ei enää ole saatavilla, EU asetusten muutoksista johtuen.

Malli 2000  

 

      Malli 2100

 

Tarjoamme mielellämme uusia tehokkaita Schwank säteilijöitä edellämainittujen säteilijämallien korvaamiseksi. Pyytäkää tarjous säteilijöiden vaihdosta uusiin.

Huomioikaa, että FZ10 valmistuksen lopettamisen jälkeen tämä koskee myös vanhoja supraSchwank säteilijöitä. Uusissa primoSchwank ja supraSchwank säteilijöissä on myös uudet ohjaus-/turvayksiköt.

primoSchwank

supraSchwank

Kaasusäteilijöillä lämmitystä rajattuihin kohteisiin

Nyt maa- ja nestekaasusäteilijöitä terasseille, teollisuuteen ja teollisuuskiinteistöihin

Kaasusäteilijöillä lämmitetään kohdetta ei ilmaa, joten kaasusäteilijät soveltuvat erinomaisesti erilaisiin kohteisiin, joissa tarvitaan kohteen lämmitystä tai kosteuden poistoa, kuten teräsvarastot.

Kaksi vaihtoehtoista tyyppiä, infrapuna ja putkisäteilijät, joita molempia on saatavana laajalla  tehoalueella. Säteilijöitä on sekä yksi että kaksiportaisena ja osa myös moduloivana.

Lisäksi kaasukäyttöiset puhallinlämmittimet kuuluvat valikoimaamme.