Öljylämmitys loppuu?

Tiedotusvälineissä on laajasti väitetty öljylämmityksen loppuvan 2035 mennessä tai jopa aikaisemmin. On tärkeä huomata, että öljylämmitys sanana pitää sisällään polttonesteet, joita ovat sekä fossiilinen- että biolämmitysöljy. Poliittisten toimijoiden tarkoitus ei liene ajaa alas jo kasvussa olevaa biolämmitysöljyjen käyttöä ja sen tuomia työpaikkoja.

On tärkeää, että asioista puhutaan niiden oikeilla nimillä eikä sotketa asioita ja anneta väärää kuvaa kuluttajille. Ympäristö asiat ovat erittäin tärkeitä, mutta niiden eteen tehtävän työn tulee olla kestävää ja kansalaisten kannalta tasa-arvoista. Tavoitteet tulee asettaa niin, että kaikilla on mahdollisuus sitoutua niihin asuinpaikasta riippumatta.

Fossiilisesta öljystä tullaa luopumaan, mutta on selvää, että nykyisin fossiilisen ja bioöljyn hintaero ei ainakaan nopeuta siirtymistä pois fossiilisesta öljystä. Öljylämmitys on monessa kohteessa ainoa mielekäs ja kustannustehokas sekä varmatoiminen lämmitysmuoto. Haja-asutusalueilla sähkökatkon aikana öljylämmitys saadaan toimimaan pienellä aggregaatilla toisin kuin esimerkiksi lämpöpumput.